Frits van Aggelen

Valt te typeren als:

gepokt en gemazeld in publieke vraagstukken door zijn langjarige ambtelijke managementervaring bij de lokale overheid op het hele speelveld van beleidsvoorbereiding, besluitvorming, implementatie en uitvoering. Met name sterk door zijn bovensectorale scope, z'n ordenend vermogen en z'n antenne als het gaat om partnerkeuzes en maatschappelijke inbedding. Op momenten van strategiebepaling en kwartiermaking en bij tussentijdse reflecties op z'n best.
Het verbinden van organisatie, proces en inhoud in de publieke zaak is zijn handelsmerk, maatschappelijke betrokkenheid z'n drive.
Bepaling van het wat, het waarom, het hoe, in combinatie met rolbepaling en het organiseren van partners zijn voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zijn resultaatgerichtheid zorgt nogal eens voor tempoversnelling. In een groot aantal zeer uiteenlopende maatschappelijke organisaties vervulde Frits bestuurlijke rollen, zodat ook het maatschappelijk middenveld hem goed vertrouwd is.

Heeft in zijn bagage dat hij....

economie studeerde aan de Universiteit in Groningen, twee jaar als docent verbonden was aan een sociale academie in de bekende roerige periode; en daarna als arbeidmarktonderzoeker bij de gemeente Apeldoorn in aanraking kwam met planologie en stedenbouw, waar hij een fascinatie met stadsontwikkelingsprocessen aan over hield. Werd in Apeldoorn directeur van de sector Samenleving (Cultuur, Sport, Onderwijs, Welzijn, Kredietbank en Sociale Dienst) en daarna van de sector Stadsontwikkeling. Vertrok naar Enschede om daar als directeur van de Bouw- en milieudienst de dienst ingrijpend te reorganiseren en trok de binnenstadsontwikkeling van Enschede (het Van Heekplein oa.). Over zijn ervaringen tijdens en na de vuurwerkramp, kan hij uren vertellen. Vervolgens werkte Frits in Zwolle als manager van stadsontwikkeling, economische ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling, waar hij zich vooral manifesteerde als ambtelijk opdrachtgever van de grote stedelijke projecten. Z'n langjarige en brede ervaring bracht hem vaak de rol van strategisch bestuursadviseur, begin 2005 besloot hij daar zijn core business van te maken.

Frits vervulde sindsdien....

interim managementopdrachten in crisis situaties, begeleidt gemeentebestuurders en gemeentelijk directeuren, was voorzitter van een locale rekenkamer en participeert in talloze onderzoeks- en adviesopdrachten bijvoorbeeld op het terrein van gebieds- en locatieontwikkeling, doorontwikkeling van organisaties, de inrichting van programma-management of heeft een expert-rol bij strategische keuzes en belangenafwegingen op het locale en regionale vlak.

Veel van zijn opdrachten zijn op dit moment periodieke sparringpartnerschappen met bestuurders en managers. Afhankelijk van de persoon en de locale situatie passeren dan aspecten van aanpak, werkwijze, rolvervulling, loopbaanontwikkeling, strategische keuzes, maar soms ook inhoudelijke dossiers de revue.

Een gedeelte van zijn tijd besteedde Frits verder aan het van de grondtrekken van ontwikkelingstrajecten in Zuid Afrika, waar hij een paar jaar geleden bij betrokken raakte. Behalve dat het een uitdaging was te kijken wat je met je Europese bagage en ervaring daar kunt betekenen, gaf het ook een grote leerervaring.
Zín agenda wordt verder gevuld door het via het U.A.F. begeleiden van vluchtelingen/statushouders bij hun studie, het bestuurslidmaatschap van het Riqq (het Rhedense cultuurbedrijf) en het bestuur van het Inloophuis Dieren dat momenteel een fase van grote veranderingen meemaakt.

Ook leuk is dat hij....

tevreden is met het feit dat z'n leeftijd van ruim zeventig jaar door de meesten niet herkend wordt, hij wil dat nog een tijd zo houden; en ondertussen nog veel inspirerende klussen verrichten, waarbij anderen baat hebben bij z'n ervaring en bagage en hij weer nieuwe noties opdoet. Betrokkenheid bij de publieke zaak is een soort levenselixer, zolang er maar voldoende tijd overblijft om een paar keer per jaar trektochten door nog onbekende landen te maken.