Frits van Aggelen heeft een zeer ruime leidinggevende ervaring  
  bij de lokale overheid en zet deze nu in via Agnes en partners VoF
  voor consultancy werkzaamheden op het gebied van
  stadsontwikkeling, organisatiebegeleiding, managementadvies en
  strategiebepaling. Je komt hem tegenwoordig vooral tegen als
  periodiek sparringpartner van bestuurders en directieleden bij
  provincies en gemeenten  en in het verlengde daarvan als expert-
  adviseur bij strategische keuzes. Degene die meer wil weten over
  zijn achtergrond en werkzaamheden, nodigen we van harte uit
  om hier door te klikken naar een beknopt overzicht. 

 

 Bernadette Jansen heeft eveneens een ruime
ervaring bij de lokale overheid en is raadsgriffier in
de gemeente Voorst (niet via Agnes overigens).
Haar werkzaamheden voor Agnes beperken zich
naast haar hoofdfunctie op dit moment tot
het terrein van toezicht houden en commissariaten.
Eerder deed ze aan participatieontwikkeling,
interim- en procesmanagement en,-diversiteitbeleid.

Voor een beknopt overzicht van haar achtergrond

en werkzaamheden kunt u hier doorklikken.