WELKOM bij AGNES EN PARTNERS VoF

  Frits van Aggelen en Bernadette Jansen heten u van harte welkom op deze site!

  Agnes en partners VoF is een consultancy bureau op het terrein van de lokale overheid en
  diens directe partners, zoals woningcorporaties en maatschappelijke instellingen.

  Ons bureau houdt zich bezig met opdrachten van velerlei aard, zoals:

  • toezichthouden en commissariaten

  • interim-management en begeleiding organisatie-ontwikkeling

  • expert-advies en beleidsevaluatie-onderzoek

  • visieformulering en strategiebepaling bij gebieds-en locatie-ontwikkeling

  • begeleiding strategische conferenties van bestuur en management

  • coaching en sparringpartnerschap